banner

banner 2

banner 3

Dịch vụ công chứng

MKT với dịch vụ công chứng sẽ thay mặt khách hàng xử lý, giải quyết nhanh mọi vấn đề liên quan đến công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật công chứng:

    - Hợp đồng mua bán
    - Hợp đồng chuyển nhượng (Quyền sử dụng đất, mhà,…)
    - Hợp đồng tặng cho (Quyền sử dụng đất, mhà,…)
    - Hợp đồng mượn tài sản
    - Hợp đồng thuê (Quyền sử dụng đất, nhà, tài sản,…)
    - Hợp đồng thế chấp (Bất động sản, động sản)
    - Hợp đồng cầm cố (động sản)
    - Hợp đồng góp vốn (Bằng quyền sử dụng đất, nhà,…)
    - Hợp đồng bảo lãnh
    - Hợp đồng uỷ quyền
    - Các hợp đồng khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

Trụ sở chính: 564 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37622497 - 028.62601781- 028.62538228 - Fax: 028.62601782 - DĐ: 0913.644.637

Email: mkt564@gmail.com - mkt.esat@gmail.com