banner-new

banner 2

banner 3m

Sửa đổi Nghị định về thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp yên tâm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Nghị định về thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp yên tâm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh

Ngày 26/09/2022
 

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó, sửa đổi một số điểm quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. PGS-TS. Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, nghị định sửa đổi nếu được thông qua sẽ tháo gỡ vướng mắc trong việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp yên tâm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo dự thảo nghị định Bộ Tài chính trình Chính phủ, tổng số thuế tạm nộp của 4 quý nếu thấp quá 80% số thuế phải nộp khi quyết toán thuế thì DN mới bị tính tiền chậm nộp thuế. Với đề xuất này, DN sẽ không còn gặp khó khăn khi không phải xác định số thuế tạm nộp quá sớm.

PV: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Xin ông cho biết về những điểm mới của nghị định?

PGS-TS. Lê Xuân Trường: Như chúng ta đã biết, Nghị định 126 được ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý thuế theo hướng hiện đại, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN). Cũng nhờ đó, công tác quản lý thuế đã có những thay đổi theo hướng quản lý chặt chẽ nguồn thu theo quy định của các luật thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định 126, có một số điểm DN, các chuyên gia kinh tế đề xuất cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của DN; đồng thời tạo cơ sở pháp lý thống nhất, thuận lợi cho DN và người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ thuế với NSNN, đặc biệt là công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan thuế.

Sàn giao dịch TMĐT khai thay cho NNT

Dự thảo nghị định sửa đổi cũng bổ sung điểm k khoản 5 Điều 7 Nghị định 126 quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, khi thực hiện tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ thông qua đặt hàng trực tuyến trên sàn của mình, thì chủ sàn phải đại diện cho người bán là cá nhân (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) để khai thuế, nộp thuế đối với hàng hóa, dịch vụ được bán thông qua sàn.

Dự thảo này có một số điểm mới bổ sung hoặc sửa đổi, tập trung vào xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định 126 đối với các vấn đề về thủ tục kê khai, nộp thuế; thời hạn và trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan thuế; xác định trách nhiệm của sàn giao dịch thương mại điện tử trong kê khai, nộp thuế cho cá nhân và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế; quy định về tính tiền chậm nộp thuế TNDN khi DN không hoàn thành đủ tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN.

Với những nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo trình Chính phủ lần này, nếu được thông qua và ban hành nghị định sẽ có các tác động tích cực đến DN và NNT:

Thứ nhất, góp phần để NNT thực hiện các thủ tục thuế được dễ dàng, thuận tiện.

Thứ hai, giúp quản lý chặt chẽ các nguồn thu để hạn chế thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và tạo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa kinh doanh thương mại truyền thống với kinh doanh thương mại điện tử.

Thứ ba, tạo thuận lợi cho DN thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN, giảm bớt rủi ro phải nộp tiền chậm nộp thuế TNDN, tạo thuận lợi cho DN hoạt động sản xuất, kinh doanh.

PV: Dự thảo nghị định Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ sẽ sửa đổi một số điểm được cho là sẽ tháo gỡ vướng mắc trong việc tạm nộp thuế TNDN. Xin ông đánh giá, phân tích về những điểm sửa đổi này?

PGS-TS. Lê Xuân Trường: Với đề xuất sửa đổi này, thời gian tính tiền chậm nộp thuế TNDN hoặc trích nộp lợi nhuận sau thuế (nếu tổng số thuế tạm nộp thấp hơn quy định) được giảm đi 3 tháng. Nghị định 126 quy định thời gian tính tiền chậm nộp được tính từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III.

Trong khi đó, theo dự thảo sửa đổi Bộ Tài chính trình Chính phủ, thời gian tính tiền chậm nộp thuế TNDN được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp thuế của quý IV. Số thuế DN phải tạm nộp hoặc lợi nhuận sau thuế tạm nộp cũng được đề xuất sửa đổi.

Theo Nghị định 126, tổng số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm của DN nếu thấp hơn 75% số thuế phải nộp khi quyết toán thuế thì DN bị tính tiền chậm nộp với khoản thuế thấp hơn. Theo dự thảo nghị định Bộ Tài chính trình Chính phủ, tổng số thuế tạm nộp của 4 quý nếu thấp quá 80% số thuế phải nộp khi quyết toán thuế thì DN mới bị tính tiền chậm nộp thuế.

Với đề xuất này, DN sẽ không còn gặp khó khăn khi không phải xác định số thuế tạm nộp quá sớm (trước khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính 2 tháng). Điều này tạo thuận lợi cho DN trong thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN, giúp DN không phải chịu tiền chậm nộp thuế TNDN do không ước tính đúng số thuế TNDN phải nộp. Trong khi đó, tổng số thuế TNDN phải nộp vào NSNN không đổi, chỉ thay đổi về thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

PV: Theo ông, quy định tạm nộp thuế TNDN theo dự thảo nghị định mới liệu có tác động gì đến kết quả thu NSNN?

PGS-TS. Lê Xuân Trường: Dự thảo nghị định đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cộng đồng DN. Đây là điều được mong chờ nhất từ các chuyên gia, DN và NNT. Các nội dung sửa đổi đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, không phát sinh thêm thủ tục hành chính, nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thuế, đảm bảo quyền lợi của NNT.

Với nội dung sửa đổi quy định về tạm nộp thuế TNDN quý không làm ảnh hưởng đến tổng thu NSNN vì nghĩa vụ thuế trong kỳ tính thuế được xác định khi quyết toán là không thay đổi và DN có trách nhiệm nộp đủ vào NSNN trong năm tiếp theo.

PV: Xin cảm ơn ông!

Tạo thuận lợi cho DN thực hiện pháp luật thuế

Ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, Trưởng Ban chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh

Nhìn nhận về việc sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP, , cho hay trên góc độ vừa là DN vừa là chuyên gia tư vấn thuế, tôi nhận thấy quy định này là hoàn toàn phù hợp với đề xuất, kiến nghị và tình hình thực tế hoạt động của DN, vì quy định như dự thảo Nghị định sửa đổi, thì thời điểm này DN đã tập hợp được hoàn chỉnh doanh thu và chi phí trong năm tính thuế nên việc xác định thuế TNDN trong năm là rất đơn giản, DN sẽ chủ động được việc thực thi chính sách pháp luật.

Điều này sẽ giúp phân loại và khuyến khích DN thực hiện hạch toán, ghi chép sổ sách kịp thời để chủ động trong việc thực hiện chính sách thuế. Nếu DN không ghi chép, hạch toán sổ sách kế toán kịp thời thì dẫn đến việc tập hợp doanh thu, chi phí bị chậm trễ, dễ dẫn đến vi phạm quy định nêu trên.

Thực tế quy định tạm nộp thuế TNDN lần này đề xuất quay lại như quy định trước khi Nghị định 126 ra đời, do đó quy định này không phải là quy định mới vì nó đã được áp dụng ổn định và hiệu quả nhiều năm qua. Do đó, không nhất thiết phải đánh giá tác động cũng như thẩm định theo quy trình luật định, nên chăng cần áp dụng quy trình rút gọn để Nghị định sửa đổi sớm có hiệu lực và đi vào cuộc sống, qua đó hỗ trợ cho DN có điều kiện thực hiện chính sách pháp luật tốt nhất. Vì vậy theo tôi Chính phủ nên sớm thông qua và ban hành Nghị định sửa đổi quy định này.

Tỷ giá

TIN TỨC & SỰ KIỆN

hỗ trợ nghiệp vụ

hotro

Hotline: 0344.184.690

FACEBOOK PAGE

Thống kê truy cập

130842
Đang truy cập
32
Today
291
Yesterday
235
This Week
291
Last Week
128831
This Month
291
Last Month
10190
All days
130842

Hình ảnh công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

Trụ sở chính: 564 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37622497 - 028.62601781 - 028.37624098 -  DĐ: 0344.184.690

Email: mkt564@gmail.com - mkt.esat@gmail.com

Website : ketoanmkt.com / ketoanmkt.vn