banner

banner 2

banner 3

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.2

 


Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.2

Ngày 06/10/2019

 

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.2 đáp ứng yêu cầu hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh/thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.2 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tinh/thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai theo Quyết định số 1671/QĐ-BTC, 1672/QĐ-BTC. 1673/QĐ-BTC, 1674/QĐ-BTC, 1675/QĐ-BTC, 1676/QĐ-BTC, 1677/QĐ-BTC, 1678/QĐ-BTC. 1679/QĐ-BTC. 1680/QĐ-BTC, 1681/QĐ-BTC, 1682/QĐ-BTC, 1683/QĐ-BTC, 1684/QĐ-BTC. 1685/QĐ-BTC, 1686/QĐ-BTC, 1687/QĐ-BTC, 1688/QĐ-BTC, 1689/QĐ-BTC, 1690/QĐ-BTC, 1691/QĐ-BTC, 1692/QĐ-BTC, 1693/QĐ-BTC, 1694/QĐ-BTC, 1695/QĐ-BTC, 1696/QĐ-BTC, 1697/QĐ-BTC, 1698/QĐ-BTC, 1699/QĐ-BTC, 1700/QĐ-BTC ngày 28/08/2019, Quyết định số 1743/QĐ-BTC, 1744/QĐ-BTC ngày 30/08/2019, Quyết định số 1878/QĐ-BTC Quyết định số 1879/QĐ-BTC ngày 20/09/2019 và Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng thời cập nhật một số lỗi và yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK phiên bản 4.2.1, cụ thể như sau:

1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK:

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  theo Quyết định số 1671/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Long Điền

Huyện Long Điền - Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất Đỏ

2.

Chi cục Thuế huyện Đất Đỏ

Huyện Đất Đỏ - Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất Đỏ

3.

Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc

Huyện Xuyên Mộc - Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức

4.

Chi cục Thuế huyện Châu Đức

Huyện Châu Đức - Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 1672/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Lục Ngạn

Huyện Lục Ngạn - Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động

2.

Chi cục Thuế huyện Sơn Động

Huyện Sơn Động - Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động

3.

Chi cục Thuế huyện Lạng Giang

Huyện Lạng Giang - Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam

4.

Chi cục Thuế huyện Lục Nam

Huyện Lục Nam - Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 1673/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Hoà Bình

Huyện Hòa Bình - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi

2.

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi

Huyện Vĩnh Lợi - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi

3.

Chi cục Thuế huyện Phước Long

Huyện Phước Long - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Hồng Dân

4.

Chi cục Thuế huyện Hồng Dân

Huyện Hồng Dân - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Hồng Dân

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 1674/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Thuận Thành

Huyện Thuận Thành - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận

2.

Chi cục Thuế huyện Gia Bình

Huyện Gia Bình - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận

3.

Chi cục Thuế huyện Lương Tài

Huyện Lương Tài - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận

4.

Chi cục Thuế huyện Tiên Du

Huyện Tiên Du - Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ

5.

Chi cục Thuế huyện Quế Võ

Huyện Quế Võ - Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 1675/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Chợ Lách

Huyện Chợ Lách - Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc

2.

Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc

Huyện Mỏ Cày Bắc - Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc

3.

Chi cục Thuế thành phố Bến Tre

Thành phố Bến Tre - Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành

4.

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành

5.

Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Nam

Huyện Mỏ Cày Nam - Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú

6.

Chi cục Thuế huyện Thạnh Phú

Huyện Thạnh Phú - Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú

7.

Chi cục Thuế huyện Ba Tri

Huyện Ba Tri - Chi cục Thuế khu vực Ba Tri - Giồng Trôm

8.

Chi cục Thuế huyện Giồng Trôm

Huyện Giồng Trôm - Chi cục Thuế khu vực Ba Tri - Giồng Trôm

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 1677/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên

Thị xã Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên

2.

Chi cục Thuế huyện Bắc Tân Uyên

Huyện Bắc Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên

3.

Chi cục Thuế huyện Phú Giáo

Huyện Phú Giáo - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên

4.

Chi cục Thuế thị xã Bến Cát

Thị xã Bến Cát - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

5.

Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng

Huyện Bàu Bàng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

6.

Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng

Huyện Dầu Tiếng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1678/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thị xã Bình Long

Thị xã Bình Long - Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản

2.

Chi cục Thuế huyện Hớn Quản

Huyện Hớn Quản - Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản

3.

Chi cục Thuế thành phố Đồng Xoài

Thành phố Đồng Xoài - Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú

4.

Chi cục Thuế huyện Đồng Phú

Huyện Đồng Phú - Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú

5.

Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh

Huyện Lộc Ninh - Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp

6.

Chi cục Thuế huyện Bù Đốp

Huyện Bù Đốp - Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp

7.

Chi cục Thuế thị xã Phước Long

Thị xã Phước Long - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng

8.

Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập

Huyện Bù Gia Mập - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng

9.

Chi cục Thuế huyện Phú Riềng

Huyện Phú Riềng - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 1679/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thành phố Cà Mau

Thành phố Cà Mau - Chi cục Thuế khu vực II

2.

Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi

Huyện Đầm Dơi - Chi cục Thuế khu vực II

3.

Chi cục Thuế huyện Cái Nước

Huyện Cái Nước - Chi cục Thuế khu vực III

4.

Chi cục Thuế huyện Phú Tân

Huyện Phú Tân - Chi cục Thuế khu vực III

5.

Chi cục Thuế huyện Trần Văn Thời

Huyện Trần Văn Thời - Chi cục Thuế khu vực III

6.

Chi cục Thuế huyện Thới Bình

Huyện Thới Bình - Chi cục Thuế khu vực IV

7.

Chi cục Thuế huyện U Minh

Huyện U Minh - Chi cục Thuế khu vực IV

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 1680/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ

Huyện Cờ Đỏ - Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai

2.

Chi cục Thuế huyện Thới Lai

Huyện Thới Lai - Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai

3.

Chi cục Thuế quận Thốt Nốt

Quận Thốt Nốt - Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh

4.

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh - Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1681/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện An Biên

Huyện An Biên - Chi cục Thuế khu vực An Biên - An Minh

2.

Chi cục Thuế huyện An Minh

Huyện An Minh - Chi cục Thuế khu vực An Biên - An Minh

3.

Chi cục Thuế huyện Hòn Đất

Huyện Hòn Đất - Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương

4.

Chi cục Thuế huyện Kiên Lương

Huyện Kiên Lương - Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương

5.

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Hiệp

6.

Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Hiệp

7.

Chi cục Thuế huyện Giồng Riềng

Huyện Giồng Riềng - Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng - Gò Quao

8.

Chi cục Thuế huyện Gò Quao

Huyện Gò Quao - Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng - Gò Quao

9.

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thuận

Huyện Vĩnh Thuận - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận - U Minh Thượng

10.

Chi cục Thuế huyện U Minh Thượng

Huyện U Minh Thượng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận - U Minh Thượng

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 1682/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Phục Hòa

Huyện Phục Hòa - Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa - Quảng Uyên

2.

Chi cục Thuế huyện Quảng Uyên

Huyện Quảng Uyên - Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa - Quảng Uyên

3.

Chi cục Thuế huyện Nguyên Bình

Huyện Nguyên Bình - Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình - Thông Nông

4.

Chi cục Thuế huyện Thông Nông

Huyện Thông Nông - Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình - Thông Nông

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa

Thị xã Gia Nghĩa - Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong

2.

Chi cục Thuế huyện Đắk Glong

Huyện Đắk Glong - Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong

3.

Chi cục Thuế huyện Đắk R'Lấp

Huyện Đắk R'Lấp - Chi cục Thuế khu vực Đắk R'Lấp - Tuy Đức

4.

Chi cục Thuế huyện Tuy Đức

Huyện Tuy Đức - Chi cục Thuế khu vực Đắk R'Lấp - Tuy Đức

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 1684/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thành phố Long Khánh

Thành phố Long Khánh - Chi cục Thuế khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ

2.

Chi cục Thuế huyện Cẩm Mỹ

Huyện Cẩm Mỹ - Chi cục Thuế khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ

3.

Chi cục Thuế huyện Định Quán

Huyện Định Quán - Chi cục Thuế khu vực Định Quán - Tân Phú

4.

Chi cục Thuế huyện Tân Phú

Huyện Tân Phú - Chi cục Thuế khu vực Định Quán - Tân Phú

5.

Chi cục Thuế huyện Long Thành

Huyện Long Thành - Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

6.

Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch

Huyện Nhơn Trạch - Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

7.

Chi cục Thuế huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom - Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất

8.

Chi cục Thuế huyện Thống Nhất

Huyện Thống Nhất - Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 1685/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thị xã Hồng Ngự

Thị xã Hồng Ngự - Chi cục Thuế khu vực 3

2.

Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự

Huyện Hồng Ngự - Chi cục Thuế khu vực 3

3.

Chi cục Thuế huyện Tháp Mười

Huyện Tháp Mười - Chi cục Thuế khu vực 4

4.

Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh

Huyện Cao Lãnh - Chi cục Thuế khu vực 4

5.

Chi cục Thuế huyện Lấp Vò

Huyện Lấp Vò - Chi cục Thuế khu vực 5

6.

Chi cục Thuế huyện Lai Vung

Huyện Lai Vung - Chi cục Thuế khu vực 5

7.

Chi cục Thuế huyện Tam Nông

Huyện Tam Nông - Chi cục Thuế khu vực 6

8.

Chi cục Thuế huyện Tân Hồng

Huyện Tân Hồng - Chi cục Thuế khu vực 6

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 1686/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Quản Bạ

Huyện Quản Bạ - Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh

2.

Chi cục Thuế huyện Yên Minh

Huyện Yên Minh - Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh

3.

Chi cục Thuế huyện Đồng Văn

Huyện Đồng Văn - Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc

4.

Chi cục Thuế huyện Mèo Vạc

Huyện Mèo Vạc - Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc

5.

Chi cục Thuế huyện Bắc Quang

Huyện Bắc Quang - Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình

6.

Chi cục Thuế huyện Quang Bình

Huyện Quang Bình - Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình

7.

Chi cục Thuế huyện Hoàng Su Phì

Huyện Hoàng Su Phì - Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì - Xín Mần

8.

Chi cục Thuế huyện Xín Mần

Huyện Xín Mần - Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì - Xín Mần

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên

2.

Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên

Huyện Cẩm Xuyên - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên

3.

Chi cục Thuế huyện Thạch Hà

Huyện Thạch Hà - Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà

4.

Chi cục Thuế huyện Lộc Hà

Huyện Lộc Hà - Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà

5.

Chi cục Thuế huyện Hương Khê

Huyện Hương Khê - Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang

6.

Chi cục Thuế huyện Vũ Quang

Huyện Vũ Quang - Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang

7.

Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh - Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc

8.

Chi cục Thuế huyện Can Lộc

Huyện Can Lộc - Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 1688/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh

Thành phố Vị Thanh - Chi cục Thuế khu vực I

2.

Chi cục Thuế huyện Vị Thủy

Huyện Vị Thủy - Chi cục Thuế khu vực I

3.

Chi cục Thuế huyện Châu Thành A

Huyện Châu Thành A - Chi cục Thuế khu vực IV

4.

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực IV

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1689/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong - Chi cục Thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc

2.

Chi cục Thuế huyện Tân Lạc

Huyện Tân Lạc - Chi cục Thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc

3.

Chi cục Thuế huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn - Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy

4.

Chi cục Thuế huyện Yên Thủy

Huyện Yên Thủy - Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy

5.

Chi cục Thuế huyện Kim Bôi

Huyện Kim Bôi - Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy

6.

Chi cục Thuế huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy - Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy

7.

Chi cục Thuế thành phố Hòa Bình

Thành phố Hòa Bình - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc

8.

Chi cục Thuế huyện Đà Bắc

Huyện Đà Bắc - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc

9.

Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn

Huyện Kỳ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 1690/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Than Uyên

Huyện Than Uyên - Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên

2.

Chi cục Thuế huyện Tân Uyên

Huyện Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên

3.

Chi cục Thuế thành phố Lai Châu

Thành phố Lai Châu - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường

4.

Chi cục Thuế huyện Tam Đường

Huyện Tam Đường - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 1691/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Bắc Hà

Huyện Bắc Hà - Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai

2.

Chi cục Thuế huyện Si Ma Cai

Huyện Si Ma Cai - Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 1692/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thành phố Tam Điệp

Thành phố Tam Điệp - Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô

2.

Chi cục Thuế huyện Yên Mô

Huyện Yên Mô - Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô

3.

Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình

Thành phố Ninh Bình - Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư

4.

Chi cục Thuế huyện Hoa Lư

Huyện Hoa Lư - Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Bắc Trà My

Huyện Bắc Trà My - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước

2.

Chi cục Thuế huyện Nam Trà My

Huyện Nam Trà My - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước

3.

Chi cục Thuế huyện Tiên Phước

Huyện Tiên Phước - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước

4.

Chi cục Thuế huyện Đông Giang

Huyện Đông Giang - Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang

5.

Chi cục Thuế huyện Tây Giang

Huyện Tây Giang - Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang

6.

Chi cục Thuế huyện Quế Sơn

Huyện Quế Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức

7.

Chi cục Thuế huyện Nông Sơn

Huyện Nông Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức

8.

Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức

Huyện Hiệp Đức - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1694/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả

Thành phố Cẩm Phả - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô

2.

Chi cục Thuế huyện Vân Đồn

Huyện Vân Đồn - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô

3.

Chi cục Thuế huyện Cô Tô

Huyện Cô Tô - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô

4.

Chi cục Thuế thành phố Hạ Long

Thành phố Hạ Long - Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ

5.

Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ

Huyện Hoành Bồ - Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1695/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh

Huyện Vĩnh Linh - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh

2.

Chi cục Thuế huyện Gio Linh

Huyện Gio Linh - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh

3.

Chi cục Thuế thành phố Đông Hà

Thành phố Đông Hà - Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ

4.

Chi cục Thuế huyện Cam Lộ

Huyện Cam Lộ - Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 1696/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Tiền Hải

Huyện Tiền Hải - Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương

2.

Chi cục Thuế huyện Kiến Xương

Huyện Kiến Xương - Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành

2.

Chi cục Thuế huyện Thạch Thành

Huyện Thạch Thành - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành

3.

Chi cục Thuế huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát

4.

Chi cục Thuế huyện Quan Sơn

Huyện Quan Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát

5.

Chi cục Thuế huyện Mường Lát

Huyện Mường Lát - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát

6.

Chi cục Thuế huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc - Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

7.

Chi cục Thuế huyện Lang Chánh

Huyện Lang Chánh - Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

8.

Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy

Huyện Cẩm Thủy - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy - Bá Thước

9.

Chi cục Thuế huyện Bá Thước

Huyện Bá Thước - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy - Bá Thước

10.

Chi cục Thuế huyện Nga Sơn

Huyện Nga Sơn - Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc

11.

Chi cục Thuế huyện Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc - Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc

12.

Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa - Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn

13.

Chi cục Thuế huyện Đông Sơn

Huyện Đông Sơn - Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1698/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải

Thị xã Duyên Hải - Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải

2.

Chi cục Thuế huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải - Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải

3.

Chi cục Thuế huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần - Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần - Cầu Kè

4.

Chi cục Thuế huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè - Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần - Cầu Kè

    - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 1699/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Na Hang

Huyện Na Hang - Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình

2.

Chi cục Thuế huyện Lâm Bình

Huyện Lâm Bình - Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình

3.

Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa

Huyện Chiêm Hóa - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

4.

Chi cục Thuế huyện Hàm Yên

Huyện Hàm Yên - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định số 1700/QĐ-BTC ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thị xã Bình Minh

Thị xã Bình Minh - Chi cục Thuế khu vực II

2.

Chi cục Thuế huyện Bình Tân

Huyện Bình Tân - Chi cục Thuế khu vực II

3.

Chi cục Thuế huyện Tam Bình

Huyện Tam Bình - Chi cục Thuế khu vực III

4.

Chi cục Thuế huyện Trà Ôn

Huyện Trà Ôn - Chi cục Thuế khu vực III

      - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 1743/QĐ-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Đức Linh

Huyện Đức Linh - Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh

2.

Chi cục Thuế huyện Tánh Linh

Huyện Tánh Linh - Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh

3.

Chi cục Thuế huyện Bắc Bình

Huyện Bắc Bình - Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong

4.

Chi cục Thuế huyện Tuy Phong

Huyện Tuy Phong - Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong

5.

Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Nam

Huyện Hàm Thuận Nam - Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc

6.

Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc - Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 1744/QĐ-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Hòa Thành

Huyện Hòa Thành - Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu

2.

Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu

Huyện Dương Minh Châu - Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1878/QĐ-BTC ngày 20/09 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế quận Đồ Sơn

Quận Đồ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy

2.

Chi cục Thuế huyện Kiến Thụy

Huyện Kiến Thụy - Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy

3.

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo

Huyện Vĩnh Bảo - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng

4.

Chi cục Thuế huyện Tiên Lãng

Huyện Tiên Lãng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng

5.

Chi cục Thuế quận Kiến An

Quận Kiến An -  Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão

6.

Chi cục Thuế huyện An Lão

Huyện An Lão -  Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão

7.

Chi cục Thuế quận Hồng Bàng

Quận Hồng Bàng - Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương

8.

Chi cục Thuế huyện An Dương

Huyện An Dương - Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nam Định theo Quyết định số 1879/QĐ-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế thành phố Nam Định

Thành phố Nam Định - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

2.

Chi cục Thuế huyện Mỹ Lộc

Huyện Mỹ Lộc - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

3.

Chi cục Thuế huyện Ý Yên

Huyện Ý Yên - Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản

4.

Chi cục Thuế huyện Vụ Bản

Huyện Vụ Bản - Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản

5.

Chi cục Thuế huyện Nam Trực

Huyện Nam Trực - Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh

6.

Chi cục Thuế huyện Trực Ninh

Huyện Trực Ninh - Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh

     - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/09 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT

Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1.

Chi cục Thuế huyện Chư Sê

Huyện Chư Sê - Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh

2.

Chi cục Thuế huyện Chư Pưh

Huyện Chư Pưh - Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh

3.

Chi cục Thuế huyện Ia Grai

Huyện Ia Grai -  Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh

4.

Chi cục Thuế huyện Chư Păh

Huyện Chư Păh -  Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh

5.

Chi cục Thuế huyện Đak Đoa

Huyện Đak Đoa - Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang

6.

Chi cục Thuế huyện Mang Yang

Huyện Mang Yang - Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang

7.

Chi cục Thuế thị xã An Khê

Thị xã An Khê - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro

8.

Chi cục Thuế huyện Đak Pơ

Huyện Đak Pơ - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro

9.

Chi cục Thuế huyện Kông Chro

Huyện Kông Chro - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro

2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK 4.2.1

2.1. Cập nhật địa bàn hành chính

- Đổi tên xã Đắk Long thành Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

- Đổi tên xã Lộc Hòa thành phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Đổi tên xã Mỹ Xá thành phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

2.2. Chức năng kê khai tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (01/ĐNHT)

- Cập nhật chức năng kết xuất XML hiển thị đúng dữ liệu chỉ tiêu “Chủ tài khoản” khi nhập ký tự đặc biệt.

2.3. Chức năng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

- Cập nhật chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: cho phép nhập tối đa 15 ký tự.

2.4. Chức năng kê khai tờ khai cá nhân kinh doanh (01/CNKD)

- Cập nhật không bắt ràng buộc “Đến tháng” phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng hiện tại trên form kỳ tính thuế, cho phép sửa.

2.5. Chức năng lập thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

- Cập nhật cho phép nhập cột “Từ số”, “Đến số” = 0, không hiển thị cảnh báo.

2.6. Chức năng kê khai tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)

- Cập nhật sửa lỗi tự động tính chỉ tiêu [29] – Tổng doanh thu tính thuế trên tờ khai chính trong trường hợp không phát sinh Doanh thu tính thuế trong kỳ (chỉ tiêu [21] trên bảng kê 01/BK-TTS bằng 0)

Bắt đầu từ ngày 07/10/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.2.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

Trụ sở chính: 564 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37622497 - 028.62601781- 028.62538228 - Fax: 028.62601782 - DĐ: 0913.644.637

Email: mkt564@gmail.com - mkt.esat@gmail.com