banner

banner 2

banner 3

Tư vấn lựa chọn hình thức kế toán

 Để Doanh nghiệp hoàn toàn an tâm tập trung toàn bộ thời gian cho công việc sản xuất, kinh doanh và thu hút nhà đầu tư, MKT cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn hình thức kế toán:

        - Nhật ký chung:
        - Nhật ký – Số cái:
        - Chứng từ ghi sổ:
        - Nhật ký – Chứng từ:
        - Trên máy vi tính

vừa tiết kiệm chi phí vừa phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp đảm bảo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.  

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

Trụ sở chính: 564 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37622497 - 028.62601781- 028.62538228 - Fax: 028.62601782 - DĐ: 0913.644.637

Email: mkt564@gmail.com - mkt.esat@gmail.com