ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ BHXH BHYT

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH, BHYT LẦN ĐẦU
+ Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu.
+ Tư vấn xây dựng bảng lương phù hợp, có lợi cho doanh nghiệp
+ Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định
+ Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng
+ Hỗ trợ tháng đầu ghi sổ BHXH và tờ khai nộp cơ quan BHXH
+ Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.

Thời gian hoàn tất : 30 – 45 ngày theo đúng quy định và quy trình của BHXH
hoặc sớm hơn theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

DỊCH VỤ QUẢN LÝ BHXH, BHYT TRỌN GÓI HÀNG THÁNG
+ Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng.
+ Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới.
+ Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc.
+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức…..
+ Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng.
+ Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động.
+ Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đặt xe
Liên hệ