ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

MKT với dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ thay mặt Doanh nghiệp xử lý, giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác mọi vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.

–  Đăng ký nhãn hiệu
–  Tư vấn định giá thương hiệu
–  Sáng chế giải pháp hữu ích
–  Kiểu dáng công nghiệp
–  Quyền tác giả
–  Khiếu nại về sở hữu trí tuệ
–  Nhượng quyền thương mại
–  Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
–  Các quyền sở hữu trí tuệ khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đặt xe
Liên hệ