DỊCH VỤ VAY VỐN NGÂN HÀNG

MKT với dịch vụ vay vốn Ngân hàng sẽ thay mặt Doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vay vốn Ngân hàng một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất

Nội dung dịch vụ :

–  Tư vấn cho quý khách về thủ tục vay vốn, điều kiện vay vốn, nguồn trả nợ, lãi suất …
–  Xây dựng phương án vay vốn cho quý khách.
–  Lập dự án đầu tư, phương án kinh doanh khả thi để vay vốn
–  Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của từng ngân hàng
–  Lựa chọn ngân hàng để gửi hồ sơ vay vốn
–  Đại diện cho quý khách liên hệ với ngân hàng để làm thủ tục vay vốn
–  Đại diện cho quý khách làm việc với ngân hàng để giải trình các nội dung liên quan đến việc vay vốn, giải trình về hiệu quả và khả năng trả nợ của phương án vay vốn
–  Tư vấn việc ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, xác định thời hạn vay, kỳ trả nợ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đặt xe
Liên hệ