Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.3 đáp ứng Thông tư số 57/2022/TT-BTC

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.3 đáp ứng Thông tư số 57/2022/TT-BTC

Ngày 18/11/2023

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.3 đáp ứng Thông tư số 57/2022/TT-BTC

          Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.3 đáp ứng Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ Tài chính đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.1.2, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp bổ sung các mẫu biểu đáp ứng Thông tư số 57/2022/TT-BTC

Nâng cấp ứng dụng bổ sung các mẫu biểu tờ khai, gồm:

– Tờ khai số thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (mẫu 01/CPH)

– Tờ khai quyết toán số thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (mẫu 02/QT-CPH)

– Tờ khai số thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp (mẫu 01/CNV)

– Tờ khai quyết toán số thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp (mẫu 02/QT-CNV)

– Tờ khai quyết toán số thu từ các hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác (mẫu 02/QT-SXCDK)

– Tờ khai số thu từ chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp (mẫu 01/CLVCSH-VDL)

2. Nâng cấp các tờ khai dầu khí cho phép kê khai 2 tờ khai khác đơn vị tiền trong cùng 1 kỳ (1 tờ khai theo VNĐ, 1 tờ khai theo USD)

Nâng cấp các tờ khai dầu khí của Thông tư số 80/2021/TT-BTC trong cùng 1 kỳ sẽ cho phép kê khai 2 tờ khai khác đơn vị tiền (1 tờ khai theo VNĐ, 1 tờ khai theo USD), gồm:

– Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (mẫu 01/TAIN-DK)

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí (mẫu 01/TNDN-DK)

– Tờ khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà (mẫu 01/LNCN-PSC)

– Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (mẫu 02/TAIN-DK)

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí (mẫu 02/TNDN-DK)

– Tờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà (mẫu 02/LNCN-PSC)

3. Nâng cấp Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư – mẫu 02/GTGT (TT156/2013)

– Cập nhật cho phép kết xuất đối với các tờ khai có kỳ trước tháng 01/2021 và trước quý 1/2021.

4. Nâng cấp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân – mẫu 05/KK-TNCN (TT80/2021)

– Cập nhật in đúng dữ liệu chỉ tiêu [07] Quận/huyện khi chọn thông tin là Huyện Đắk R’Lấp.

5. Nâng cấp Tờ khai phí bảo vệ môi trường – mẫu 01/PBVMT (TT80/2021)

– Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS khi thay đổi chỉ tiêu [9] số phí phải nộp trên tờ khai.

6. Nâng cấp Tờ khai thuế giá trị gia tăng – mẫu 01/GTGT (TT80/2021)

– Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01-1/KHBS khi không thay đổi giá trị trên PL 101/2023/QH15

Bắt đầu từ ngày 18/11/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

 Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

                                               Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Theo Tổng Cục thuế thông báo ngày 18/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đặt xe
Liên hệ