KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Mục tiêu hoạt động của hầu hết doanh nghiệp là lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, các Doanh nghiệp cần thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu. Doanh nghiệp càng tăng trưởng thì nhu cầu kiểm soát ngày càng cao để duy trì sự phát triển bền vững.
MKT nhận tổ chức và kiểm soát hoạt động bộ máy kế toán, đánh giá và tư vấn nội bộ trong Doanh nghiệp, giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong công tác quản lý thông qua việc tăng cường kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đặt xe
Liên hệ