QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

Hệ thống sổ sách kế toán thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
Tuy nhiên vẫn còn khá phổ biến những Doanh nghiệp chưa nắm chắc về chuẩn mực kế toán do nhân sự kế toán chưa ổn định dẫn đến hệ thống sổ sách kế toán thiếu sót, lộn xộn gây khó khăn cho việc theo dõi, quản lý phát sinh những vướng mắc về thuế đẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện dich vu ke toan thue, quyết toán thuế gây thiệt hại cho Doanh nghiệp.
Nhằm giảm thiểu những thiệt hại nói trên, MKT sẽ hỗ trợ Quý Doanh nghiệp:
–  Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của DN.
–  Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu, chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.
–  Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
–  Phân bố, hạch toán lại số liệu kế toán theo đúng chuẩn mực
–  Lập lại toàn bộ hệ thống sổ sách dich vu ke toan thue
–  Lập báo cáo tái chính năm
–  Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đặt xe
Liên hệ